Selecció de carns

Qualitat i seguretat alimentària

Selecció de carns

La millor matèria primera

Els nostres embotits tenen com a punt de partida una selecció de les millors carns disponibles al mercat. La nostra aposta per la qualitat fa que treballem amb proveïdors de confiança, els quals ens proporcionen carns procedents d’animals sans i ben alimentats.

A més a més, exercim un control rigorós sobre la recepció de la carn i fem un seguiment exhaustiu per garantir-ne l’origen. D’aquesta manera, podem oferir als nostres clients un producte final saludable i de qualitat.

Control integral

Control de la producció

Qualitat: A Comsalser SA definim de manera rigorosa i estricta les característiques que han de reunir els nostres productes. El nostre equip dedica una atenció constant a supervisar tot el procés d’elaboració i assegurar que les exigències de qualitat es compleixin.

Innocuïtat i seguretat alimentària: Hem obtingut la certificació IFS Food versió 6 (International Food Standard), que garanteix el nostre compromís amb la innocuïtat en tots els processos de producció. Donem una gran importància a la seguretat alimentària, ja que ens permet oferir als nostres clients el grau de confiança que es mereixen pel que fa als nostres productes i la seva qualitat. El sistema de seguretat alimentària IFS Food, reconegut internacionalment, ens permet impulsar la projecció dels nostres productes a nous mercats.

La nostra garantia

Garantia de servei

Des de Comsalser SA volem oferir als nostres clients les màximes garanties en tots els nostres serveis. Amb aquesta intenció, preparem les nostres comandes amb gran cura i vetllem perquè arribin als nostres clients en òptimes condicions.

Així mateix, el nostre departament d’Atenció al Client està a la vostra disposició per a qualsevol dubte, indicació o suggeriment.


COMSALSER, S.A., ha rebut una ajuda per al seu projecte d'estalvi i eficiència energètica AUTOMATITZACIÓ DE ASSECADORS DE PRODUCTE CURAT, a través del FONS NACIONAL D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA i gestionat per l'INSTITUT DE DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI DE L'ENERGIA (IDAE), ajuda cofinançada la Unió Europea a través del Programa Operatiu FEDER de Creixement Intel·ligent 2014-2020. Les millores inclouen l'automatització del procés d'assecatge a 9 assecadors de COMSALSER, S.A. El procés inclou la instal·lació d'un sistema de control automàtic amb diverses sondes per controlar tots els paràmetres que intervenen en el procés. Gràcies a la implantació de tecnologia eficient s'estalviarà un 13,68 tep/any.


EN COMSALSER, S.A. se le ha concedido una ayuda por su proyecto "Automatización de envasado", dentro del programa de ayudas por Inversiones relativas a la transformación y comercialización de alimentos, una actuación del Programa de Desarrollo Rural de Cataluña 2014-2020 cofinanciada por el fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa inverte en las zonas rurales y cofinanciada también por el Departamento de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya. El proyecto ejecutado incluye la incorporación de un robot alimentador para automatizar el proceso de envasado y una caldera para compensar el aumento de la demanda de agua caliente. Las inversiones ejecutadas optimizan el proceso productivo para mantener la competitividad de la empresa. Por lo general todas las inversiones ejecutadas mejoran diversos aspectos del proceso productivo.


A COMSALSER, S.A. se li ha concedit un ajut pel seu projecte “Pla de millora de les instal·lacions productives de Comsalser”, dins del programa d'ajuts per Inversions relatives a la transformació i comercialització d'aliments, una actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 cofinançada pel fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural: Europa inverteix a les zones rurals i cofinançada també pel Departament d'Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.